Auktorisationsprov för översättare hösten 2017

Språk och språkriktningar bestäms med ledning av inkomna ansökningar.

Tid och plats

Auktorisationsprovet för översättare ordnas onsdagen den 20 september 2017 klockan 09.00-18.00 med paus för lunch.

Du kan ansöka om att göra provet i Stockholm, Göteborg, Lund eller Umeå.

Ansök

Ansökan är öppen i april och sista ansökningsdag är den 30 april 2017.

Du ansöker här

Läs detta innan du ansöker

20 september 2017