Auktorisationsprov för tolkar

Tid, plats och språk

Onsdagen den 19 september 2018 klockan 9.00-12.40.

Provet planeras att genomföras i fem städer.

  • Stockholm
  • Göteborg
  • Lund
  • Linköping
  • Sundsvall
  • Luleå

Provet ordnas i Linköping och Sundsvall om det finns fler än tio sökande till respektive ort.

Ansökan är öppen för alla språk. Kammarkollegiet kan besluta om eventuella begränsningar av språk när ansökningsperioden löpt ut.

Ansökan och ansökningsavgift

Ansökan är öppen till den 30 april 2018. Ansökingsavgiften är 2 300 kronor. Läs mer och ansök här: Ansök om auktorisation

19 september 2018