Auktorisationsprov för tolkar

Nya språk som är aktuella för prov är armeniska, georgiska, mongoliska, pashto och ukrainska. Övriga språk bestäms med ledning av inkomna ansökningar.

Tid och plats

Den skriftliga delen av auktorisationsprovet ordnas torsdagen den 21 september 2017 klockan 09.00-12.40. Skrivtiden är en timme per delprov.

Du kan ansöka om att göra den skriftliga delen i Stockholm, Göteborg, Lund eller Umeå.

Om du godkänns i det skriftliga provet får du göra ett muntligt prov i Stockholm vid ett senare tillfälle.

Ansök

Ansökningstiden har gått ut.

21 september 2017