Auktorisationsprov för tolkar hösten 2017

Nya språk som är aktuella för prov är armeniska, georgiska, mongoliska, pashto och ukrainska. Övriga språk bestäms med ledning av inkomna ansökningar.

Tid och plats

Den skriftliga delen av auktorisationsprovet ordnas torsdagen den 21 september 2017 klockan 09.00-12.40. Skrivtiden är en timme per delprov.

Du kan ansöka om att göra den skriftliga delen i Stockholm, Göteborg, Lund eller Umeå.

Om du godkänns i det skriftliga provet får du göra ett muntligt prov i Stockholm vid ett senare tillfälle.

Ansök

Ansökan är öppen i april och sista ansökningsdag är den 30 april 2017.

Du ansöker här

Läs detta innan du ansöker

21 september 2017