Informationsseminarium om ramavtalsområdet IT-drift

Den 30 januari arrangerar Statens inköpscentral ett informationsseminarium om ramavtalsområdet IT Drift. Seminariet vänder sig till avropande myndigheter.
Välkommen att anmäla dig här
 

 

30 januari 2018