Introduktionsseminarium om avrop för nybörjare

Introduktionsseminariet äger rum den 10 november 2017. 

Program, information om anmälan och plats för seminariet publiceras på Statens inköpscentrals webbplats, Avropa. 
Seminarier vid Avropa

10 november 2017