Introduktionsseminarium om avrop för nybörjare

Den 1 december 2017 anordnar Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet ett introduktionstillfälle för avropare som är nybörjare. Seminariet vänder sig till myndigheter, kommuner och landsting.

Välkommen att anmäla dig här. 
 

 

01 december 2017