Specialistprov för rättstolkar och sjukvårdstolkar våren 2018

Tid, plats och språk

Onsdagen den 7 februari 2018 klockan 14.00-17.00.

Provet genomförs i tre städer.

  • Stockholm
  • Göteborg
  • Lund

Du måste redan vara auktoriserad tolk för att ansöka om speciell kompetens som rättstolk eller sjukvårdstolk.

Ansökan är öppen för ditt auktorisationsspråk. Kammarkollegiet kan besluta om eventuella begränsningar av språk när ansökningsperioden löpt ut.

Ansökan och ansökningsavgift

Ansökan öppnar måndagen den 2 oktober och är öppen till den 31 oktober 2017. Ansökingsavgiften är 2 300 kronor. Läs mer och ansök här: Ansök om auktorisation

07 februari 2018