Kapitalförvaltningens marknadskommentarer december 2017

Företagsobligationer – ett attraktivt alternativ?

Auktorisationsprov för tolkar våren 2018

Den 7 februari 2018 ordnar Kammarkollegiet auktorisationsprov för tolkar i Stockholm, Göteborg, Lund, Linköping och Sundsvall.

Specialistprov för rättstolkar och sjukvårdstolkar våren 2018

Den 7 februari 2018 ordnar Kammarkollegiet prov för speciell kompetens som rättstolk eller sjukvårdstolk för redan auktoriserade tolkar i Stockholm, Göteborg och Lund.

Extrainsatt auktorisationsprov för tolkar i maj 2018

Den 11 maj 2018 ordnar Kammarkollegiet ett extrainsatt auktorisationsprov för tolkar i arabiska, dari, persiska, somaliska och tigrinska.