Specialistprov för sjukvårdstolkar hösten 2017

Språken bestäms med ledning av inkomna ansökningar. Du måste redan vara auktoriserad tolk för att kunna ansöka om bevis om speciell kompetens.

Tid och plats

Den skriftliga delen av provet för sjukvårdstolkar ordnas onsdagen den 20 september 2017 klockan 9-12.

Du kan ansöka om att göra den skriftliga delen i Stockholm, Göteborg, Lund eller Umeå. Skrivtiden är tre timmar.

Om du godkänns i det skriftliga provet får du göra ett muntligt prov i Stockholm vid ett senare tillfälle.

Ansök

Ansökan är öppen i april och sista ansökningsdag är den 30 april 2017.

Du ansöker här

Läs detta innan du ansöker

20 september 2017