Kapitalförvaltning

Länk till information om hur Kammarkollegiet behandlar dina personuppgifter! 

Kammarkollegiet erbjuder kvalificerad och oberoende kapitalförvaltning till små och stora kunder. Vi har ett stort utbud av produkter och förvaltar aktier och räntebärande värdepapper på samtliga kapitalmarknader i världen. Vår målgrupp är stiftelser och fonder med statlig eller kyrklig anknytning.

Förvaltningen bedrivs antingen i diskretionär form eller samförvaltas i konsortier. Konsortier fungerar som vanliga fonder med andelar och NAV. Tjänsterna delas in i nedanstående områden.

Logga in på Mina sidor

Ansvarsfulla placeringar

Ansvarsfulla placeringar

Kammarkollegiet var en av de första i Sverige som började arbeta med etik inom kapitalförvaltning. Vi har idag integrerat detta i vår förvaltningsprocess. Läs mer om vår policy för ansvarsfulla investeringar här.

Våra tjänster

Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster inom allokering, aktie- och ränteförvaltning, avkastnings- och riskrapportering, ekonomiadministration och värdepappersadministration.  

Kundsidor

Kundsidor

Här samlas all information för dig som kund. Ta del av dokument och formulär eller logga in på Mina sidor där du kan göra köp och försäljning av andelar i konsortier samt hämta rapporter.

Om Kapital­förvaltningen

Om Kapital­förvaltningen

Läs om vår organisation, policy för ansvarsfulla placeringar, ekonomiska rapporter, marknadskommentarer m.m.

Nyheter

Marknadskommentarer från Kapitalförvaltningen januari 2019

Svagare ekonomisk utveckling men bättre börs?

Mycket talar för att världsekonomin - liksom den svenska – går mot sämre tider. Däremot tror vi inte på något recessionsscenario..

Marknadskommentarer från Kapitalförvaltningen januari 2019

Marknadskommentarer för december 2018

Hur stressade är finansiella marknader?

Den här månaden kommer vi att diskutera den volatilitet och därmed den osäkerhet som råder på de finansiella marknaderna.

Marknadskommentarer för december 2018

Aktieindexkonsortiet utland (AKU) stängd för handel

I aktieindexkonsortiet utland kan inte under perioden den 8 december 2018 till den 16 december 2018 några affärer registreras och inte heller kommer några marknadsvärderingar att göras för dessa dagar. Aktieindexkonsortiet utland är därför stängd för handel under dessa dagar.
 

Aktieindexkonsortiet utland (AKU) stängd för handel

Marknadskommentarer för november 2018

Är den svaga oktobermånaden början på något nytt?

Vi har i tidigare artiklar varnat för svagare utveckling för riskfyllda placeringar som aktier. Generellt sett föll världens börser med dryga sju procent under oktober och därmed utraderades årets uppgång. Den svagare börsutvecklingen den här månaden har att göra med stigande räntor.

Marknadskommentarer för november 2018

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2018

Centralbanker sätter nya spelregler

Avkastningen under året har varit tudelad för olika finansiella delmarknader samtidigt som volatiliteten varit förhållandevis låg, trots geopolitisk oro. Efter alla räntehöjningar har ”cash” blivit ett riktigt tillgångsslag i USA som i nuläget kanerbjuda konkurrensmässig avkastning. Det är inte fallet i till exempel Sverige.

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2018