Kapitalförvaltning

Länk till information om hur Kammarkollegiet behandlar dina personuppgifter! 

Kammarkollegiet erbjuder kvalificerad och oberoende kapitalförvaltning till små och stora kunder. Vi har ett stort utbud av produkter och förvaltar aktier och räntebärande värdepapper på samtliga kapitalmarknader i världen. Vår målgrupp är stiftelser och fonder med statlig eller kyrklig anknytning.

Förvaltningen bedrivs antingen i diskretionär form eller samförvaltas i konsortier. Konsortier fungerar som vanliga fonder med andelar och NAV. Tjänsterna delas in i nedanstående områden.

Logga in på Mina sidor

Ansvarsfulla placeringar

Ansvarsfulla placeringar

Kammarkollegiet var en av de första i Sverige som började arbeta med etik inom kapitalförvaltning. Vi har idag integrerat detta i vår förvaltningsprocess. Läs mer om vår policy för ansvarsfulla investeringar här.

Våra tjänster

Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster inom allokering, aktie- och ränteförvaltning, avkastnings- och riskrapportering, ekonomiadministration och värdepappersadministration.  

Kundsidor

Kundsidor

Här samlas all information för dig som kund. Ta del av dokument och formulär eller logga in på Mina sidor där du kan göra köp och försäljning av andelar i konsortier samt hämta rapporter.

Om Kapital­förvaltningen

Om Kapital­förvaltningen

Läs om vår organisation, policy för ansvarsfulla placeringar, ekonomiska rapporter, marknadskommentarer m.m.

Nyheter

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer september 2018

I det här nyhetsbrevet drar vi slutsatser om den ekonomiska information som presenterats under  sommaren. Vilka konsekvenser får prisförändringarna på de finansiella marknaderna och hur påverkar den politiska händelseutvecklingen ekonomin?

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer september 2018

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2018

Värderingarna på riskfyllda tillgångar är fortsatt väldigt hög, men vi ser en viss begynnande oro. Den är framförallt hänförlig till Trumps tonläge i handelsförbindelserna och den politiska och statsfinansiella situationen i Italien.

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2018

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer juli 2018

Månadens marknadskommentar konstaterar bland annat att vi befinner oss i en global mycket stark tillväxtfas som dessutom är synkroniserad i världens länder. Det är endast ett fåtal länder som har negativ tillväxt för närvarande vilket är mycket ovanligt. Till det ska läggas att tillväxtcykeln historiskt sett, är mycket lång.

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer juli 2018

Kapitalförvaltningens verksamhetsberättelse 2017

Placeringar för en rättvis och hållbar utveckling

Världen står inför många utmaningar som oundvikligen påverkar våra finansiella marknader. Demokratin är ifrågasatt. Vi kapitalförvaltare måste därför ta ett särskilt ansvar och investera andras pengar i bolag som inte bidrar till miljöförstöring, fattigdom, barnarbete, våld och minskad demokrati. Vi måste styra pengar mot en hållbar framtid.

Kapitalförvaltningens verksamhetsberättelse 2017

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer juni 2018

Den här månaden tittar vi närmare på vilken information som ligger i dagens finansiella priser. Nollräntepolitiken som pågått under flera år har medfört att värderingar för samtliga riskfyllda tillgångar är höga. Hur höga de är i förhållande till framtida förväntad räntenivå och om det finns bubbeltendenser går däremot att diskutera.

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer juni 2018