Kapitalförvaltning

Kammarkollegiet erbjuder kvalificerad och oberoende kapitalförvaltning till små och stora kunder. Vi har ett stort utbud av produkter och förvaltar aktier och räntebärande värdepapper på samtliga kapitalmarknader i världen. Vår målgrupp är stiftelser och fonder med statlig eller kyrklig anknytning.

Förvaltningen bedrivs antingen i diskretionär form eller samförvaltas i konsortier. Konsortier fungerar som vanliga fonder med andelar och NAV. Tjänsterna delas in i nedanstående områden.

VI HAR FÖR NÄRVARANDE PROBLEM MED INLOGGNING PÅ "MINA SIDOR "!

Logga in på Mina sidor

Ansvarsfulla placeringar

Ansvarsfulla placeringar

Kammarkollegiet var en av de första i Sverige som började arbeta med etik inom kapitalförvaltning. Vi har idag integrerat detta i vår förvaltningsprocess. Läs mer om vår policy för ansvarsfulla investeringar här.

Våra tjänster

Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster inom allokering, aktie- och ränteförvaltning, avkastnings- och riskrapportering, ekonomiadministration och värdepappersadministration.  

Kundsidor

Kundsidor

Här samlas all information för dig som kund. Ta del av dokument och formulär eller logga in på Mina sidor där du kan göra köp och försäljning av andelar i konsortier samt hämta rapporter.

Om Kapital­förvaltningen

Om Kapital­förvaltningen

Läs om vår organisation, policy för ansvarsfulla placeringar, ekonomiska rapporter, marknadskommentarer m.m.

Nyheter

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer Q1 2018

Den globala konjunkturen fortsätter att uppvisa styrka. Problemet är just att detta ligger i dagens förväntningar. Även om vi har en stark synkroniserad världskonjunktur, har de senaste månadernas ekonomiska statistik varit lite sämre än förväntningarna, vilket särskilt gäller för Europa. Det faktum att indikatorerna är något svagare än väntat gynnar inte finansiella marknader.

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer Q1 2018

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer mars 2018

Under februari har osäkerheten ökat på de finansiella marknaderna. En starkt bidragande orsak till den ökade börsturbulensen är ökad inflationsoro i USA som resulterat i stigande räntor. 

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer mars 2018

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer februari 2018

Januari månad har varit en fortsättning på 2017. Aktiemarknader har fortsatt att stiga och särskilt på global basis. 

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer februari 2018

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q4 2017

För sjätte året i rad bjöd även 2017 på en god avkastning i en väldiversifierad portfölj. Den globala konjunkturen har fortsatt ta fart under året och företag har visat allt bättre vinsttillväxt.

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q4 2017

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer december 2017

Företagsobligationer – ett attraktivt alternativ? 

Förra månaden beskrev vi en framtidsbild där aktier kan väntas ge väsentligt lägre avkastning de närmaste åren jämfört med genomsnittet för de senaste 100 åren. Denna bedömning grundar sig bland annat på att värderingar är höga och att såväl ekonomisk tillväxt som låga räntor gynnat börsen under senare år. I detta nummer tar vi steget vidare genom att bedöma förutsättningarna för företagsobligationer

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer december 2017