Kapitalförvaltning

Kammarkollegiet erbjuder kvalificerad och oberoende kapitalförvaltning till små och stora kunder. Vi har ett stort utbud av produkter och förvaltar aktier och räntebärande värdepapper på samtliga kapitalmarknader i världen. Vår målgrupp är stiftelser och fonder med statlig eller kyrklig anknytning.

Förvaltningen bedrivs antingen i diskretionär form eller samförvaltas i konsortier. Konsortier fungerar som vanliga fonder med andelar och NAV. Tjänsterna delas in i nedanstående områden.

Logga in på Mina sidor

Ansvarsfulla placeringar

Ansvarsfulla placeringar

Kammarkollegiet var en av de första i Sverige som började arbeta med etik inom kapitalförvaltning. Vi har idag integrerat detta i vår förvaltningsprocess. Läs mer om vår policy för ansvarsfulla investeringar här. 

Våra tjänster

Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster inom allokering, aktie- och ränteförvaltning, avkastnings- och riskrapportering, ekonomiadministration och värdepappersadministration.  

Kundsidor

Kundsidor

Här samlas all information för dig som kund. Ta del av dokument och formulär eller logga in på Mina sidor där du kan göra köp och försäljning av andelar i konsortier samt hämta rapporter.

Om Kapitalförvaltningen

Om Kapital­förvaltningen

Läs om vår organisation, policy för ansvarsfulla placeringar, ekonomiska rapporter, marknadskommentarer mm.  

Nyheter

November 2017

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer november 2017.

November 2017

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2017

Det är fortsatt svårnavigerat på de finansiella marknaderna. Värderingarna av samtliga tillgångsslag fortsätter att vara utmanande. Därför är det glädjande att våra konsortier fortsätter att prestera bra. Vi har fortsatt extremt låga räntor i nästan hela världen.

Läs kvartalsrapporten i sin helhet, Kapitalförvaltningen kvartalsrapport Q3 2017

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2017

Oktober 2017

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer oktober 2017.

Oktober 2017

September 2017

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer september 2017

Under sommarmånaderna har framför allt valutarörelserna förändrat förutsättningarna på de finansiella marknaderna. Den amerikanska dollarn har försvagats både snabbt och markant. Om vi studerar hur den ekonomiska statistiken fallit ut, jämfört med förväntan, ser vi ett intressant mönster. 

September 2017

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2017 publicerad

De flesta tillgångsslag har fortsatt att avkasta positivt under andra kvartalet. Vi fortsätter att ta oss igenom än den ena osäkerheten än den andra, inleder Kapitalförvaltningens chef Bengt Svelander kvartalsrapporten.

Läs kvartalsrapporten i sin helhet, Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2017 

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2017 publicerad