Kapitalförvaltning

Kammarkollegiet erbjuder kvalificerad och oberoende kapitalförvaltning till små och stora kunder. Vi har ett stort utbud av produkter och förvaltar aktier och räntebärande värdepapper på samtliga kapitalmarknader i världen. Vår målgrupp är stiftelser och fonder med statlig eller kyrklig anknytning.

Förvaltningen bedrivs antingen i diskretionär form eller samförvaltas i konsortier. Konsortier fungerar som vanliga fonder med andelar och NAV. Tjänsterna delas in i nedanstående områden.

Logga in på Mina sidor

Ansvarsfulla placeringar

Ansvarsfulla placeringar

Kammarkollegiet var en av de första i Sverige som började arbeta med etik inom kapitalförvaltning. Vi har idag integrerat detta i vår förvaltningsprocess. Läs mer om vår policy för ansvarsfulla investeringar här. 

Våra tjänster

Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster inom allokering, aktie- och ränteförvaltning, avkastnings- och riskrapportering, ekonomiadministration och värdepappersadministration.  

Kundsidor

Kundsidor

Här samlas all information för dig som kund. Ta del av dokument och formulär eller logga in på Mina sidor där du kan göra köp och försäljning av andelar i konsortier samt hämta rapporter.

Om Kapitalförvaltningen

Om Kapital­förvaltningen

Läs om vår organisation, policy för ansvarsfulla placeringar, ekonomiska rapporter, marknadskommentarer mm.  

Nyheter

Nu fungerar åter inloggningen på kundsidorna!

https://www.kammarkollegiet.se/kapitalforvaltning/kundsidor

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2017 publicerad

De flesta tillgångsslag har fortsatt att avkasta positivt under andra kvartalet. Vi fortsätter att ta oss igenom än den ena osäkerheten än den andra, inleder Kapitalförvaltningens chef Bengt Svelander kvartalsrapporten.

Läs kvartalsrapporten i sin helhet, Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2017 

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2017 publicerad

Kostnader som hotar drömmen om en skön pension

I vårt Almedalsseminarium den 6 juli diskuterar Peter Norman, Joacim Olsson och Bengt Svelander kostnader i relation till avkastning med fokus på pensioner. Här kan du se en filminspelning från seminariet.

Kostnader som hotar drömmen om en skön pension

Nya räntevillkor på saldon upp till 75 000 kronor

Det nya ramavtalet för betaltjänster innebär att ränteberäkningen ska beräknas på reporäntan från och med 1 april. I dagsläget är reporäntan minus en halv procent.  

Nya räntevillkor på saldon upp till 75 000 kronor

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer juni 2017

Maj månad har fortsatt som övriga månader under året med stigande börskurser och fortsatt låga räntor, det vill säga den bästa av alla världar för tillgångsmarknader. Konjunkturindikatorerna ser fortsatt mycket goda ut trots hög global politisk osäkerhet. 

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer juni 2017