Kapitalförvaltning

Kammarkollegiet erbjuder kvalificerad och oberoende kapitalförvaltning till små och stora kunder. Vi har ett stort utbud av produkter och förvaltar aktier och räntebärande värdepapper på samtliga kapitalmarknader i världen. Vår målgrupp är stiftelser och fonder med statlig eller kyrklig anknytning.

Förvaltningen bedrivs antingen i diskretionär form eller samförvaltas i konsortier. Konsortier fungerar som vanliga fonder med andelar och NAV. Tjänsterna delas in i nedanstående områden.

Logga in på Mina sidor

Ansvarsfulla placeringar

Ansvarsfulla placeringar

Kammarkollegiet var en av de första i Sverige som började arbeta med etik inom kapitalförvaltning. Vi har idag integrerat detta i vår förvaltningsprocess. Läs mer om vår policy för ansvarsfulla investeringar här. 

Våra tjänster

Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster inom allokering, aktie- och ränteförvaltning, avkastnings- och riskrapportering, ekonomiadministration och värdepappersadministration.  

Kundsidor

Kundsidor

Här samlas all information för dig som kund. Ta del av dokument och formulär eller logga in på Mina sidor där du kan göra köp och försäljning av andelar i konsortier samt hämta rapporter.

Om Kapitalförvaltningen

Om Kapital­förvaltningen

Läs om vår organisation, policy för ansvarsfulla placeringar, ekonomiska rapporter, marknadskommentarer mm.  

Nyheter

Kostnader som hotar drömmen om en skön pension

I vårt Almedalsseminarium den 6 juli diskuterar Peter Norman, Joacim Olsson och Bengt Svelander kostnader i relation till avkastning med fokus på pensioner. 

Kostnader som hotar drömmen om en skön pension

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer juni 2017

Maj månad har fortsatt som övriga månader under året med stigande börskurser och fortsatt låga räntor, det vill säga den bästa av alla världar för tillgångsmarknader. Konjunkturindikatorerna ser fortsatt mycket goda ut trots hög global politisk osäkerhet. 

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer juni 2017

Kapitalförvaltningens verksamhetsberättelse 2016

Efter flera år av nollräntepolitik och extremt låga räntor har priset på i princip alla finansiella tillgångar ökat kraftigt. Den svenska börsen har exempelvis stigit med cirka 375 procent sedan början av 2009. Så inleder Leif Hässel, f.d. chef på Kapitalförvaltningen, sitt förord i verksamhetsberättelsen. 

Kapitalförvaltningens verksamhetsberättelse 2016

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer maj 2017

Vi har en marknadssituation där optimisterna gläds åt global tillväxtmomentum och uppreviderade tillväxtprognoser medan pessimister betonar höga värderingar och geopolitisk osäkerhet som skäl till försiktighet. Den här månaden belyser vi särskilt pessimistens utgångspunkt.

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer maj 2017

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport är nu publicerad (Q1)

Kvartalsrapporten visar resultaten för konsortierna under det senaste kvartalet och beskriver de ekonomiska utsikterna med fokus på räntor, aktier och allokering. Bengt Svelander, Kapitalförvaltningens nya chef, inleder rapporten med ett förord. 

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport är nu publicerad (Q1)