Om Kapitalförvaltningen

Om Kapitalförvaltningen

Kammarkollegiets Kapitalförvaltning är en oberoende och ledande kapitalförvaltare med stark ägare. Vi ger oberoende analyser och råd, fritt från sfär- och partsintressen. Vår marknadssituation är stark och levererar tjänster av högsta klass. Vi är en kapitalförvaltare att ”hyra” för alla kunder.Vårt mål är att skapa ett mervärde för samtliga våra kunder, oavsett om det avser kapitalförvaltning eller administrativa tjänster.

Den riskjusterade aktiva avkastningen, mätt som informationskvot, ska överstiga 0,2 långsiktigt. På detta sätt ska vi kunna mäta oss, och överträffa, andra svenska kapitalförvaltare. För våra passivt förvaltade produkter ska avkastningen vara i nivå med jämförelseindex och samtidigt ska de dagliga variationerna mot index vara mycket begränsad.

För de diskretionära mandaten är det kunden som avgör vilket avkastningsmål som ska uppnås och de riskmandat som är förknippade med ett givet uppdrag.

Rapportering och andra kringtjänster till kapitalförvaltning blir allt viktigare i takt med att kundernas behov ökar och även till följd av kommande regleringar och revisorskrav. Det är ytterst få kapitalförvaltare som klarar att konkurrera med oss avseende helhetslösningar, vilket dels beror på vår dokumenterade datamognad, dels på vår kompetenta personalstyrka och dels på vår processorganisation med en vilja att skräddarsy kundlösningar.

Kammarkollegiet har som ambition att bidra till bättre miljö och global rättvisa. Därför har vi utarbetat en etisk grundplattform för våra placeringar.

I kapitalförvaltningens verksamhetsberättelse kan du läsa mer om våra resultat och hur vi arbetar.

14 mars 2018