Våra tjänster

Kammarkollegiet kapitalförvaltningen erbjuder följande tjänster. 

Allokering

Allokering

I vår allokeringstjänst hanterar vi fördelningen av tillgångsslag, vilket är grunden för framgångsrik kapitalförvaltning.

Ränteförvaltning

Ränte­förvaltning

Ränteförvaltningen bygger på långsiktig fundamentalanalys med aktiv förvaltning i främst obligationer. 

Aktieförvaltning

Aktie­förvaltning

Vår aktieförvaltning arbetar egna fondlösningar, andras produkter och diskretionär förvaltning. 

Avkastning och riskrapportering

Avkastning­ och risk­rapportering

Avkastning- och riskrapportering utvecklar kontinuerligt nya tjänster inom avdelningen.

Ekonomiadministration

Ekonomi­administration

Vi utför ekonomiadministrativa tjänster åt cirka 400 stiftelser och fonder med statlig eller kyrklig anknytning.
 

Operations

Operations

Operations administrerar värdepappersaffärer och genomför resultatanalyser av gjorda affärer.