Aktieförvaltning

Kammarkollegiets aktieförvaltning erbjuder både aktiv och passiv förvaltning. Den aktiva förvaltningen sker i Aktiekonsortiet Sverige och Aktiekonsortiet Spiran. Den passiva eller den indexnära förvaltningen erbjuds i form av Aktieindexkonsortiet Sverige och Aktiekonsortiet Utland. Vi kan även skräddarsy förvaltning till kunders specifika krav i form av diskretionär förvaltning.

Den aktiva aktieförvaltningen arbetar med fundamental aktie- och strukturanalys för att hitta företag och sektorer som har förutsättningar att ha en bättre värdeutveckling än jämförelseindex över tiden.

Avkastningsmål

Aktieförvaltningens mål med den aktiva förvaltningen är att slå jämförelseindex över tiden och att leverera en informationskvot* som är större än 0.2.

* Informationskvot: Ett mått för riskjusterad avkastning. Det är en specialversion av Sharpe-kvoten, då jämförelsen inte måste vara den riskfria avkastningen. Matematiskt är det överskottsavkastningen delat med den aktiva risken.

17 augusti 2017