Aktieindexkonsortiet Sverige

Aktieindexkonsortiet förvaltas passivt eller indexnära med inriktning på de största bolagen på Stockholmsbörsen. Målsättning med konsortiet är att till en låg kostnad erbjuda en produkt som presterar i nivå med jämförelseindex.

Jämförelseindex är OMXS30CAPGI som består av de 30 bolag som har störst omsättning på Stockholmsbörsen. Detta index är återinvesterande och ingen aktie får vara större än 10 procent av det totala marknadsvärdet av index. 

Placeringarna i konsortiet ska följa Kammarkollegiets policy för etik och miljö i kapitalförvaltningen. Det innebär bl.a. att vi följer FNs riktlinjer för ansvarsfulla investeringar. Vi är också restriktiva med investeringar i företag som säljer eller producerar pornografi, tobak, alkohol, vapen och spel.

29 november 2018