Organisation för Allokering Kapitalförvaltning

Organisation för Allokering Kapitalförvaltning

Leif Hässel har huvudansvaret för allokering. Till sin hjälp finns ett internt allokeringsråd bestående av cheferna för aktier och ränteplaceringar. Därtill tillkommer viktiga bidrag i förvaltningsprocessen från placeringsrådet det vill säga Mats Guldbrand (Styrelseordförande i Lundbergföretagen) och Peter Engdahl (förre VD Handelsbanken Fonder).

22 september 2017