Avkastning- och riskrapportering

Allt fler av våra kunder vill bättre kunna förstå vad som driver avkastning och risk i deras portföljer. Därför har efterfrågan på en fylligare rapportering kring avkastning och risk ökat under senare tid.

Avkastning- och riskrapportering utvecklar kontinuerligt nya tjänster inom avdelningen och erbjuder både standardiserade rapportpaket och skräddarsydda lösningar.

08 mars 2017