Organisation för Avkastning- och riskrapportering

Organisation för Avkastning- och riskrapportering

Martin Lanzarotti är Risk Manager.

Han har arbetat i finansbranschen sedan 1998 och anställdes på Kammarkollegiet 2008. Han har bl.a. varit riskanalytiker på Riksgälden, ränte- och valutaanalytiker på Handelsbanken och arbetat som system- och finanskonsult i egen regi.

Martin har en magisterexamen i nationalekonomi med finansiell inriktning från Lunds universitet och en kandidatexamen som systemvetare från Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Tel: +46 (0)8-700 07 09

Mail: martin.lanzarotti(a)kammarkollegiet.se

08 mars 2017