Ekonomiadministration

Vi utför ekonomiadministrativa tjänster åt både stora och små stiftelser och fonder med statlig eller kyrklig anknytning.

Vår erfarenhet är att dessa tjänster innebär en värdefull avlastning och i många fall är ekonomiskt fördelaktiga för våra kunder. Vissa kunder har inte tillgång till IT-system eller kompetens för att hantera bokföring, bokslut, arvoden, reskontra, bidrag, skatter och deklarationer. Andra efterfrågar kanslitjänster eller rådgivning och ser oss som ett viktigt bollplank i den dagliga verksamheten.

Våra redovisningskonsulter har bred erfarenhet och vi använder oss av moderna effektiva stödsystem för att hålla en mycket hög servicegrad. Som kund kan du välja att överlämna hela eller delar av ekonomiadministrationen till oss.

11 oktober 2017