Kärnavfallsfonden

Kammarkollegiet sköter administrationen för Kärnavfallsfonden.

Kärnavfallsfonden är en statlig myndighet som har till uppgift att ta emot och förvalta avgiftsmedel från kärnkraftbolagen och andra innehavare av kärntekniska anläggningar. Avgifterna ska bl.a. finansiera framtida utgifter för att ta hand om använt kärnbränsle och andra restprodukter.

Besök kärnavfallsfonden.se (extern länk) för mer information

08 mars 2017