Kontakta oss med e-post

Här hittar du våra mest använda e-postadresser.

Auktorisation av tolkar och översättare: tot@kammarkollegiet.se

Den gamla radio- och tv-avgiften: radioochtvavgift@kammarkollegiet.se

Försäkringar inom staten: forsakring@kammarkollegiet.se

Inkasso: inkasso@kammarkollegiet.se

Insyn i partiers finansiering: partiinsyn@kammarkollegiet.se

Registrator: registratur@kammarkollegiet.se

Resegarantier: resegarantier@kammarkollegiet.se

Riskhantering inom staten: riskhantering@kammarkollegiet.se

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-01-20