Strategi för genomförandet av vattenförvaltningens uppgifter

Kammarkollegiet har fastställt en strategi för genomförandet av vattenförvaltningens uppgifter gällande fysisk påverkan. Strategin är framtagen med stöd av punkt 18 i Åtgärdsprogrammen för samtliga fem vattendistrikt i Sverige.

Kammarkollegiets strategi riktar sig till alla myndigheter som arbetar med vattenförvaltning men även till verksamhetsutövare och enskilda bör kunna få nytta av den.

Kammarkollegiets förhoppning är att strategin kommer att vara en del i arbetet med att nå miljömålen.

08 mars 2017