Nämndmyndigheter

Kammarkollegiet sköter handläggning och administration åt nämndmyndigheter. Nedan hittar du de nämndmyndigheter som vi arbetar med.

Alkoholsortimentsnämnden

Alkoholsortiments­nämnden

Alkoholsortimentsnämnden är en statlig myndighet som prövar vissa beslut som fattas av Systembolaget.

Alternativ tvistlösning

Alternativ tvistlösning

Här finns information om alternativ tvistlösning och hur en organisation kan ansöka hos Kammarkollegiet om att bli ett godkänt alterantivt tvistlösningsorgan.

Fideikommissnämnden

Fideikommiss­nämnden

Avvecklings- och permutationsärenden för fideikommiss.

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor prövar överklaganden av beslut om ersättning för arbetsskada. 

Statens skaderegleringsnämnd

Statens skade­regleringsnämnd

Statens skaderegleringsnämnd avger yttranden i ärenden som rör ersättning för personskada eller annan skada på begäran av statliga myndigheter.

Statens överklagandenämnd

Statens överklagande­nämnd

Statens överklagandenämnd prövar överklaganden av statliga myndigheters anställningsbeslut.