Alkoholsortimentsnämnden

Alkoholsortimentsnämnden

Alkoholsortimentsnämnden är en statlig myndighet som prövar vissa beslut som fattas av Systembolaget.

Alkoholsortimentsnämnden inrättades i samband med att Sverige blev medlem i EU som en garanti för att Systembolagets detaljhandelsmonopol tillämpas i enlighet med vad som gäller om icke-diskriminerande behandling i EU-rätten.

Nämndens verksamhet regleras i avtal mellan staten och Systembolaget och i instruktionen för nämnden.

Kammarkollegiet sköter handläggning och administration åt nämnden.

08 mars 2017