Vilka beslut prövas

Om Systembolaget avvisar eller avför ett vin, en starköl eller en spritdryck från sitt sortiment kan leverantören överklaga beslutet till Alkoholsortimentsnämnden.

Nämndens beslut kan inte överklagas.

08 mars 2017