Fideikommissnämnden

Fideikommissnämnden

Fideikommissnämnden är en statlig myndighet som handlägger avvecklings- och permutationsärenden för fideikommiss. Kammarkollegiet sköter handläggning och administration åt nämnden.

Fideikommiss är egendom med en inskränkt dispositionsrätt som ska gå i arv. Fideikommissarien har rätt att nyttja egendomen och uppbära avkastningen av den men får inte belåna eller sälja den.

De flesta fideikommiss inrättades på 1700-talet och innebär oftast att egendomen ska ärvas av äldsta manliga bröstarvinge inom en eller flera släkter. Det förekommer även att fideikommisset följer kvinnolinjen.

Nämndens sammansättning

Fideikommissnämnden består av en ordförande och fyra ledamöter som utses av regeringen.

Kammarkollegiets roll

Kammarkollegiet sköter handläggning och administration åt nämnden. Det innebär att personal som är anställd av Kammarkollegiet förbereder de ärenden som nämnden beslutar om.

21 december 2017