Avvecklingslagen

Riksdagen beslöt 1963 att fideikommissen ska avvecklas. Det innebär att ett fideikommiss upphör när den som var innehavare av fideikommisset när lagen trädde i kraft avlider.

Vid avvecklingen ska egendomen fördelas. Den som enligt fideikommissurkunden skulle ha blivit näste fideikommissarie har rätt till hälften av fideikommissegendomen, resten fördelas enligt vanliga arvs- och testamentsregler.

08 mars 2017