Skaderegleringsnämnden

Statens skaderegleringsnämnd avger yttranden i ärenden som rör ersättning för personskada eller annan skada på begäran av statliga myndigheter.

Myndigheter måste vända sig till Statens skaderegleringsnämnd i skadeståndsärenden som rör personskada, bland annat vid ersättning för framtida inkomstförlust, för ideell ersättning vid medicinsk invaliditet på tio procent eller mer eller vid förlust av underhåll.

Om nämnden

Nämndens fem ledamöter är jurister med domarerfarenhet.

De sakkunniga i nämnden är föredragande och har erfarenhet av skaderegleringsarbete inom försäkringsbolag. Ledamöter och sakkunniga utses av regeringen.

08 mars 2017