Statens överklagandenämnd

Statens överklagandenämnd är en myndighet som prövar överklaganden av statliga myndigheters anställningsbeslut och vissa beslut som rör totalförsvarspliktiga angående t.ex. inskrivning och förmåner.

Nämnden prövar också beslut om uppskov med repetitionsutbildning och utbildning i skydd mot olyckor. Nämndens beslut kan inte överklagas.

31 augusti 2017