Statens överklagandenämnd

Statens överklagandenämnd är en myndighet som prövar överklaganden av statliga myndigheters anställningsbeslut.

Nämnden prövar också vissa beslut om militär utbildning inom Försvarsmakten och utbildning i skydd mot olyckor. Nämndens beslut kan inte överklagas.

08 mars 2017