Förtjänst och skicklighet

Statliga myndigheter får bara utgå från sakliga grunder när de ska anställa en person.

Myndigheten ska enligt lag bedöma de sökandes förtjänster och skicklighet. Skickligheten är viktigast om det inte finns särskilda skäl för något annat.

En helhetsbedömning

Förtjänst betyder oftast den erfarenhet den sökande fått genom tidigare anställning. Skicklighet är hur lämplig den sökande är för anställningen. Myndigheten gör en helhetsbedömning av bland annat

  • teoretisk och praktisk utbildning
  • personliga egenskaper
  • andra kunskaper och erfarenheter från offentlig eller privat verksamhet.
08 mars 2017