Myndighetens ansvar

Ett anställningsbeslut kan överklagas av en sökande som anser sig skickligare än den som anställts.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska det skickas utan dröjsmål – helst inom en vecka till Statens överklagandenämnd.

Gör så här

 1. Pröva först om överklagandet kommit in i rätt tid.
 2. Om överklagandet har kommit in för sent – besluta om att avvisa det. Undantag är de särskilda omständigheter som beskrivs i 24 § förvaltningslagen. Ett sådant beslut kan också överklagas till Statens överklagandenämnd.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid skicka det tillsammans med:

 • ert yttrande i ärendet
 • överklagandet
 • platsannonsen
 • anslaget/kungörelsen
 • anställningsbeslutet/beviset
 • klagandens ansökningshandlingar inklusive cv
 • den anställdes ansökningshandlingar inklusive cv
 • eventuella referenser för den klagande och den anställde
 • eventuellt samverkansprotokoll eller liknande
 • övriga handlingar i ärendet

Det är viktigt att ni omgående meddelar nämnden om ni tar emot något ytterligare överklagande som avser samma anställningsbeslut.

Så handlägger vi ärendet

När vi har fått in alla handlingar från myndigheten skickar vi handlingarna till den klagande. Om den klagande ger in ett yttrande, skickar vi det till myndigheten för yttrande. Vi kan också skicka klagandens yttrande till den anställde. När myndigheten, den klagande och eventuellt den anställde har fått möjlighet att yttra sig, är ärendet klart för föredragning i nämnden. När ärendet är beslutat kan det dröja cirka en vecka innan det blir offentligt. Det är alltså först då du får veta vad beslutet blev.

Ett ärende avgörs normalt inom tre månader från att det kom in till nämnden.

 

 

23 februari 2018