Om nämnden

Statens överklagandenämnd består av minst sju ledamöter. För ordföranden och ledamöterna finns ersättare.

Regeringen förordnar ledamöterna på tre år, efter förslag från myndigheter och organisationer.

Ordföranden och ordförandens ersättare

Ordföranden och ordförandens ersättare ska vara eller ha varit ordinarie domare. Ordförande är f.d. justitierådet Susanne Billum och vice ordförande är hovrättsrådet Maj Johansson och kammarrättsrådet Anders Odmark.

23 februari 2018