Om nämnden

Statens överklagandenämnd består av minst sju ledamöter. För ordföranden och ledamöterna finns ersättare.

Regeringen förordnar ledamöterna på tre år, efter förslag från myndigheter och organisationer.

Ordföranden och ordförandens ersättare

Ordföranden och ordförandens ersättare ska vara eller ha varit ordinarie domare. Ordförandeposten är f.n. vakant. Vice ordförande är hovrättsrådet Maj Johansson och kammarrättsrådet Anders Odmark.

08 januari 2019