Att skicka e-faktura till Kammarkollegiet

Kammarkollegiet använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.
Den här information riktar sig till  dig som är leverantör och önskar ansluta sig för att skicka e-fakturor till Kammarkollegiet.

Via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.
Adress i PEPPOL: 0007: 2021000829
Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).
Mer information om PEPPOL hos Myndigheten för digital förvaltning (Digg)

Svefaktura med transportprofil Bas

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.
E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
Vår Partsidentitet: 2021000829 (vårt organisationsnummer)
Transportmetod: Protokoll -SFTI Transportprofil BAS
Teknisk mottagningsadress
E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
Vår Partsidentitet: 2021000829 (vårt organisationsnummer)
Transportmetod: Protokoll -SFTI Transportprofil BAS
Teknisk mottagningsadress

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) eftersom den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor. 
 
Vissa leverantörer väljer att själva bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI ́s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

Svefaktura via vissa operatörer

  • InExchange
  • Pagero
  • Visma SPCS
  • Crediflow
  • Tieto·BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

Integration

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss på e-post enligt nedan.

Leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-post enligt nedan så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center). 

Kontaktuppgifter

ekonomi@kammarkollegiet.se

06 september 2018