Nyheter

Domar om avverkning i fjällnära skog överklagas

I dag har staten genom Kammarkollegiet överklagat de så kallade fjällnäradomarna, om ersättning till markägare som nekats avverka i fjällnära skog. Enligt Skogsstyrelsens bedömning är det ett fortsatt oklart rättsläge i flera avgörande frågor. Därför behövs en vägledande dom från Mark- och miljööverdomstolen.

Kapitalförvaltningens marknadskommentar februari 2019

Vilket ekonomiskt scenario prissätter marknaden?

Tyska flygbolaget Germania har ställt in sina flygningar

Det tyska flygbolaget Germania har ansökt om konkurs och har ställt in sina flygningar. 

Rekvirera statsbidrag för utbildningar

Här kan utbildningsanordnare för tolkutbildning, integrationssatsningar och vidareutbildning av obehöriga lärare rekvirera statsbidrag. 

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q4 2018

Fortsatt låga räntor

Den negativa börsutvecklingen under sista kvartalet indikerar att marknaden tror på avmattning efter en lång period av stark tillväxt. Volatiliteten steg och dagliga rörelser på +/- 2 procent var inte ovanligt. Räntor som successivt steg under året, föll tillbaka igen under december i takt med att börserna föll i värde. Vi har således fått en mindre övervärderad börs och fortsatt låga räntor.