Alla nyheter

9 mars 2015
Tolkar och översättare

Läs mer om provtillfället och hur du ansöker:

5 mars 2015
Resegarantier

Reguljär flygbiljett ger inte ersättning

25 februari 2015
Resegarantier

Om återförsäljaren inte kan betala tillbaka pengar för en resa som ställts in eller avbrutits kan ansökan om ersättning göras hos Resegarantinämnden.

29 januari 2015

Igår var det dags för årets Web Service Award-gala på Nalen i Stockholm. Web Service Award (WSA) är ett företag som mäter styrkor och svagheter hos webbplatser

22 januari 2015

Intrånget berodde på att säkerhetsuppdateringen i publiceringsverktyget Drupal som släpptes oktober 2014 för att åtgärda en kritisk bugg inte hade implementerats på kammarkollegiet.se.

22 januari 2015
Miljörätt

På grund av Kammarkollegiets överklagande förordnar Mark- och miljööverdomstolen om ett nytt prövotidsförordnande( utredningsvillkor) om faunapassage i Söderström och

15 januari 2015
Resegarantier

Information om hur du ansöker om ersättning finns på Resegarantinämndens sida

11 december 2014
Fordringsbevakning

För inkassoåtgärder i något annat land än Sverige kan Kammarkollegiets fordringsbevakning efter särskild överenskommelse lämna över ärenden till ett utlandsombud.

30 oktober 2014
Miljörätt

I direktiven fick utredningen uppdrag att föreslå ändringar i lagstiftningen i syfte att säkerställa att vattenanläggningar, t.ex.

23 oktober 2014
Tolkar och översättare

Gränsen för godkänt resultat är:

10 oktober 2014

Nu finns den blankett som ska användas av begravningsombuden på vår webbplats - ladda ner den

3 september 2014

Jubileet kommer att äga rum den 9 september i Rikssalen, Kungliga slottet med bland annat Konung Carl XVI Gustaf och Kronprinsessan Victoria bland de inbjudna gästerna. 

29 augusti 2014

När det gäller assistans i USA samarbetar Falck Global Assistance med en partner där vilka också har bytt namn.

12 augusti 2014
Försäkringar & riskhantering

Vi bedömer dock att det inte befinner sig många personer som täcks av någon av dessa försäkringar i detta område.

7 augusti 2014

Information om hur du ansöker om ersättning finns på Resegarantinämndens sida.

31 juli 2014
Resegarantier

Resegarantin, enligt resegarantilagen, omfattar paktetresor och vissa andra arrangemang.

23 juli 2014
Resegarantier
Information om hur du ansöker om ersättning finns på Resegarantinämndens sida.

Sidor