Nyheter

Låg efterfrågan leder till brist på auktoriserade tolkar

På uppdrag av regeringen har Kammarkollegiet kartlagt och analyserat orsaker till varför det är svårt att möta samhällets efterfrågan på auktoriserade tolkar. En av orsakerna som lyfts fram är att vissa myndigheter och aktörer inom offentlig sektor väljer bort auktoriserade tolkar när de beställer tolkar, något som villkoren i vissa ramavtal möjliggör.  Det i sin tur minskar incitamenten att satsa på att bli auktoriserad tolk.

November 2017

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer november 2017.

ESV:s statliga ramavtal flyttar till Kammarkollegiet

Den 1 januari 2018 flyttar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) verksamhet att upphandla och förvalta statliga ramavtal till Statens inköpscentral på Kammarkollegiet. ESV och Kammarkollegiet samarbetar för att övergången ska bli så smidig som möjlig.

Nyhetsbrev från Statens inköpscentral

Om bland annat en försenad tolkupphandling kan du läsa i Statens inköpscentrals nyhetsbrev för oktober.

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2017

Det är fortsatt svårnavigerat på de finansiella marknaderna. Värderingarna av samtliga tillgångsslag fortsätter att vara utmanande. Därför är det glädjande att våra konsortier fortsätter att prestera bra. Vi har fortsatt extremt låga räntor i nästan hela världen.

Läs kvartalsrapporten i sin helhet, Kapitalförvaltningen kvartalsrapport Q3 2017