Nyheter

Uppdaterade försäkringsvillkor för UVA och UVAplus

Kammarkollegiet har i samråd med UD och Sida tagit fram nya försäkringsvillkor för UVA-försäkringarna. Villkoren gäller från den 1 juli 2017.

Nya räntevillkor på saldon upp till 75 000 kronor

Det nya ramavtalet för betaltjänster innebär att ränteberäkningen ska beräknas på reporäntan från och med 1 april. I dagsläget är reporäntan minus en halv procent.  

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer juni 2017

Maj månad har fortsatt som övriga månader under året med stigande börskurser och fortsatt låga räntor, det vill säga den bästa av alla världar för tillgångsmarknader. Konjunkturindikatorerna ser fortsatt mycket goda ut trots hög global politisk osäkerhet. 

Din Resebyrå Sverige AB i konkurs

Din Resebyrå Sverige AB (556928-4101) försattes i konkurs den 5 juni 2017. Information om hur du ansöker om ersättning finns på Resegarantinämndens sida. Observera att en eventuell ansökan om ersättning enligt resegarantilagen måste ha inkommit till nämnden senast tre månader efter konkursdatumet.
Ansök om ersättning hos Resegarantinämnden

Ny app för försäkring utomlands

Vi har lanserat en ny app som heter Kammarkollegiet på resan. Den finns för både Android och Apple. Med hjälp av appen får du direkt tillgång till information om din försäkring på Kammarkollegiet i samband med resor i tjänsten, vid utlandsstationering eller utlandsstudier.