Aktieindexkonsortiet utland (AKU) stängd för handel

Aktieindexkonsortiet utland (AKU) stängd för handel

Sista dag för handel innan stängningen är således den 7 december 2018 och första dag för handel efter stängningen är den 17 december 2018.

Orsaken är att vår externa leverantör flyttar sin legala hemvist för fonden.

Kammarkollegiet kapitalförvaltning

27 november 2018