Nyheter

God tolksed och god translatorssed

God tolksed och god translatorssed är en samling yrkesetiska regler för auktoriserade tolkar och översättare som hänvisar till den yrkeskodex som vuxit fram bland de auktoriserade tolkarna och translatorerna och skapats genom domstolspraxis. God tolksed och god translatorssed innefattar de krav som av rättssäkerhetsskäl bör ställas på yrkesverksamma tolkar och översättare.

Resultatet från tolkprovet kommer i mitten av april

Du som gjorde den skriftliga delen av auktorisationsprovet för tolkar den 7 februari 2018 kommer att få resultatet senast i mitten av april.

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer mars 2018

Under februari har osäkerheten ökat på de finansiella marknaderna. En starkt bidragande orsak till den ökade börsturbulensen är ökad inflationsoro i USA som resulterat i stigande räntor. 

Problem att nå oss på telefon

Just nu har vi tillfälliga problem med telefonin. Vi arbetar för fullt för att lösa problemet. Vi ber om ursäkt för de problem det kan medföra. Ni når oss via e-post: registratur@kammarkollegiet.se under tiden.

Kammarkollegiets årsredovisning 2017

Årsredovisningen är resultatet av ett gemensamt arbete där alla bidragit med innehåll, samtidigt som den i siffror och procentsatser ger en klar och tydlig bild av resultat och prestationer som jag är mycket nöjd med, avslutar generaldirektör Gunnar Larsson sitt förord. 
Kammarkollegiets årsredovisning 2017