Domar om avverkning i fjällnära skog överklagas

Domar om avverkning i fjällnära skog överklagas

I dag, den 7 februari, har staten genom Kammarkollegiet överklagat de så kallade fjällnäradomarna, om ersättning till markägare som nekats avverka i fjällnära skog. Enligt Skogsstyrelsens bedömning är det ett fortsatt oklart rättsläge i flera avgörande frågor. Därför behövs en vägledande dom från Mark- och miljööverdomstolen.

Det var den 17 januari som Mark-och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt kom med fem domar där markägare som nekats avverka på grund av höga naturvärden, fick ersättning med 125 procent av marknadsvärdet, motsvarande ersättningen för naturreservat. Markerna/fastigheterna har dock inte något formellt skydd.

Tillsammans med Kammarkollegiet, som företräder staten i domstolen, har Skogsstyrelsen analyserat domarna och slutsatsen som Skogsstyrelsen drar är att det behövs ytterligare vägledning i flera avgörande frågor.

Mer information finner ni på Skogsstyrelsens webbplats.

07 februari 2019