Eventuell lagändring ger sämre konsumentskydd

Eventuell lagändring ger sämre konsumentskydd

EU har beslutat om ett nytt direktiv för paketresor. Sverige måste därför ändra i resegarantilagen. Kammarkollegiet har synpunkter på förslag till lagändring och anser att det leder till ett försämrat skydd för konsumenten.

Förslag till lagändring innebär färre situationer när ersättning kan betalas ut till den enskilde konsumenten. Vid force majeuresituationer försvinner skyddet helt och hållet. Det innebär exempelvis att ersättning inte betalas ut om en resa ställs in på grund av askmoln eller strejk.

– I Kammarkollegiets remissvar betonar vi vikten av att en lagändring inte ska försämra konsumentskyddet, säger Ulf Rehnberg som är chef på Kammarkollegiets rättsavdelning. Den svagare parten ska snarare stärkas i samband med en lagändring.

Kammarkollegiet menar att konsumentskyddet ska vara kvar på samma sätt som idag och inte, som lagförslaget föreslår, begränsas till när en researrangör går i konkurs. 

Kammarkollegiets remissvar Ny resegarantilag - slutbetänkandet av Parketreselagen

Remissinstans Regeringskansliet, Finansdepartementet Ny resegarantilag

24 mars 2017