Fjällnära skog, frågor och svar

Fjällnära skog, frågor och svar

Flera markägare har stämt staten på ersättning när de nekats avverka fjällnära skog.  Staten företräds i domstolsprocesserna av Kammarkollegiet. Under Fjällnära skog, frågor och svar tydliggör Kammarkollegiet sin roll i denna process. 

21 mars 2018