Fler tolkar ska auktoriseras och utförandet kvalitetssäkras

Fler tolkar ska auktoriseras och utförandet kvalitetssäkras

Kammarkollegiet upphäver en auktorisation som tolk. Det är ett led i det kvalitets- och tillsynsarbete som myndigheten bedriver för att säkerställa att tolkar sköter sitt arbete korrekt. Samtidigt behövs det fler tolkar och nu ges det extra provtillfällen i syfte att få fler att bli auktoriserade.

Pressmeddelande Fler tolkar ska auktoriseras och utförandet kvalitetssäkras

07 mars 2017