Kammarkollegiet vill rädda miljön och kräver mer av Fortum

Kammarkollegiet vill rädda miljön och kräver mer av Fortum

Fortums utbyggnad av vattenkraften hotar urskogen Båtforsen och fisken dör i kraftverkets turbiner. Kammarkollegiet slår nu vakt om utbyggnadsförbudet och överklagar Mark- och miljödomstolens dom. Fortum tar inte tillräckligt ansvar för att skydda den unika miljön.

Pressmeddelande Kammarkollegiet vill rädda miljön och kräver mer av Fortum

 

17 mars 2017