Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q4 2018

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q4 2018

Den negativa börsutvecklingen under sista kvartalet indikerar att marknaden tror på avmattning efter en lång period av stark tillväxt. Volatiliteten steg och dagliga rörelser på +/- 2 procent var inte ovanligt. Räntor som successivt steg under året, föll tillbaka igen under december i takt med att börserna föll i värde. Vi har således fått en mindre övervärderad börs och fortsatt låga räntor.

Ladda ner Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q4 2018

28 januari 2019