Kapitalförvaltningens verksamhetsberättelse 2017

Kapitalförvaltningens verksamhetsberättelse 2017

Placeringar för en rättvis och hållbar utveckling

Världen står inför många utmaningar som oundvikligen påverkar våra finansiella marknader. Demokratin är ifrågasatt. Vi kapitalförvaltare måste därför ta ett särskilt ansvar och investera andras pengar i bolag som inte bidrar till miljöförstöring, fattigdom, barnarbete, våld och minskad demokrati. Vi måste styra pengar mot en hållbar framtid.

Läs hela Kapitalförvaltningens verksamhetsberättelse här

11 juni 2018