Kommuner kan nu ansöka om bidrag för skrotning av fordon

Kommuner kan nu ansöka om bidrag för skrotning av fordon

Kommuner kan söka bidrag för kostnader som uppstått i samband med flyttning, uppställning och skrotning av fordon. Bidraget kan högst uppgå till 5000 kr per fordon. Du kan ansöka under tiden 19 november - 4 december 2018. Nu är ansökan stängd.

Ta reda på hur du gör för att söka bidraget

19 november 2018