Nyheter

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2018

Värderingarna på riskfyllda tillgångar är fortsatt väldigt hög, men vi ser en viss begynnande oro. Den är framförallt hänförlig till Trumps tonläge i handelsförbindelserna och den politiska och statsfinansiella situationen i Italien.

Kulturbåtarna AB har försatts i konkurs

Kulturbåtarna AB (556790-5368) försattes i konkurs den 11 juli 2018. 

Vanliga frågor och svar om den nya resegarantilagen

Den nya resegarantilagen har väckt en del frågor hos arrangörer och återförsäljare av resor. Vad är det egentligen som gäller? Vi har sammanställt svaren på de vanligaste frågorna.

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer juli 2018

Månadens marknadskommentar konstaterar bland annat att vi befinner oss i en global mycket stark tillväxtfas som dessutom är synkroniserad i världens länder. Det är endast ett fåtal länder som har negativ tillväxt för närvarande vilket är mycket ovanligt. Till det ska läggas att tillväxtcykeln historiskt sett, är mycket lång.

Sparrow Aviation AB i konkurs

Sparrow Aviation AB har den 25 juni 2018 försatts i konkurs.