Nyheter

Arvsfonden presenterar Projektbarometern för 2017

Idag presenterar Arvsfonden sin Projektbarometer för 2017. Det är tredje året i rad som Arvsfonden rankar Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag som betalades ut per invånare under förra året. Rankingen visar på stora skillnader mellan länen i hur mycket projektmedel som fördelas. 

Låg efterfrågan leder till brist på auktoriserade tolkar

På uppdrag av regeringen har Kammarkollegiet kartlagt och analyserat orsaker till varför det är svårt att möta samhällets efterfrågan på auktoriserade tolkar. En av orsakerna som lyfts fram är att vissa myndigheter och aktörer inom offentlig sektor väljer bort auktoriserade tolkar när de beställer tolkar, något som villkoren i vissa ramavtal möjliggör. Det i sin tur minskar incitamenten att satsa på att bli auktoriserad tolk.

Oktober 2018

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer oktober 2018

Avkastningen under året har varit tudelad för olika finansiella delmarknader samtidigt som volatiliteten varit förhållandevis låg, trots geopolitisk oro. Efter alla räntehöjningar har ”cash” blivit ett riktigt tillgångsslag i USA som i nuläget kan erbjuda konkurrensmässig avkastning. Det är inte fallet i till exempel Sverige.

Primera Air har ställt in sina flygningar

Flygbolaget Primera Air har ställt in samtliga flygningar och kommer, enligt uppgift, att ansöka om att försättas i konkurs i dag den 2 oktober 2018. Primera Air har inte ställt någon säkerhet hos Kammarkollegiet, eftersom det är ett utländskt bolag. Det går därför inte att få någon ersättning från Kammarkollegiet.

Sök till vårens prov för tolkar

Nu är det möjligt att söka till vårens auktorisationsprov för tolkar. Provet äger rum den 13 februari 2019 och ansökan är öppen för alla språk. Du som redan är auktoriserad tolk kan ansöka om speciell kompetens som rätts- eller sjukvårdstolk. Ansök senast den 31 oktober.