Pressmeddelande: 92 miljoner mer till föreningar

Pressmeddelande: 92 miljoner mer till föreningar

Under förra året beslutade Arvsfonden om att fördela 734 miljoner kronor i stöd till nyskapande projekt riktade till barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Det är en ökning med 92 miljoner jämfört med 2015. 
Läs pressmeddelandet 92 miljoner mer till föreningar

29 augusti 2017