Pressmeddelande: Arvsfonden delar ut 265 miljoner kronor i stöd

Pressmeddelande: Arvsfonden delar ut 265 miljoner kronor i stöd

Vid årets tredje sammanträde beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 265 miljoner kronor till 75 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet.

Läs pressmeddelandet Arvsfonden delar ut 265 miljoner kronor i stöd

 

31 maj 2017