Rekvirera statsbidrag för utbildningar

Rekvirera statsbidrag för utbildningar

Här kan utbildningsanordnare för tolkutbildning, integrationssatsningar och vidareutbildning av obehöriga lärare rekvirera statsbidrag. 

Rekvisition får ske av de lärosäten och till de belopp/helårsstudenter som framgår i 2019 års regleringsbrev. Aktuella avsnitt i regleringsbrevet är:

  • Tolkutbildning (anslagspost 3)
  • Integrationssatsningar (anslagspost 15)
  • Vidareutbildning av obehöriga lärare (anslagspost 18)

Mer om villkoren för rekvisition finns i Utbildningsdepartementets regleringsbrev:

Regleringsbrev Utgiftsområde 16 anslag 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor på Ekonomistyrningsverkets webbplats [länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster]

1. Fyll i rekvisitionsblankett, skriv ut och signera 

Det finns två rekvisitionsblanketter att välja mellan, beroende på om du företräder ett samordningsansvarigt lärosäte eller utbildningar utan samordningsansvarigt lärosäte.

Rekvisitionsblankett för samordningsansvarigt lärosäte [PDF]

Rekvisitionsblankett för utbildningar utan samordningsansvarigt lärosäte [PDF]

2. Fyll i excelfil

Samordningsansvarigt lärosäte behöver även fylla i en bilaga i excel. En bilaga per utbildning ska fyllas i med uppgifter om kostnad per helårsstudent, lärosäte och antal helårsstudenter.

Du behöver fylla i en excelfil per utbildning eftersom kostnaden per helårsstudent kan variera för varje utbildning. Kammarkollegiet betalar ut ersättningen direkt till det lärosäte där utbildningen bedrivs.

Bilaga för samordnande lärosäte [Excel]

3. Skicka in blanketter och excelfil

Du skriver ut rekvisitionsblanketten som ska undertecknas av behörig företrädare, scannar in den i original och skicka in den till nedanstående mejladress. Excelfilen bifogas i excelformat.

bidrag@kammarkollegiet.se

04 februari 2019