Statlig ersättning till tvångssteriliserade

Statlig ersättning till tvångssteriliserade

Idag beslutade Riksdagen att anta propositionen ”Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall”. Ersättning lämnas med ett schablonbelopp på 225 000 kronor. Alla som beviljas ersättning får samma belopp. Läs mer om den nya lagen och hur man ansöker om ersättning

21 mars 2018