Nyheter

Nytt tillfälle att göra auktorisationsprovet

Enligt Kammarkollegiets utredning är samhällets behov av tolkar störst i fem språk: arabiska, dari, persiska, somaliska och tigrinska. Därför kommer ett extra provtillfälle för dessa språk att ordnas den 11 maj 2018 i Stockholm. Du kan nu ansöka till provet fram till den 31 januari 2018.

Till ansökan

Låg efterfrågan leder till brist på auktoriserade tolkar

På uppdrag av regeringen har Kammarkollegiet kartlagt och analyserat orsaker till varför det är svårt att möta samhällets efterfrågan på auktoriserade tolkar. En av orsakerna som lyfts fram är att vissa myndigheter och aktörer inom offentlig sektor väljer bort auktoriserade tolkar när de beställer tolkar, något som villkoren i vissa ramavtal möjliggör. Det i sin tur minskar incitamenten att satsa på att bli auktoriserad tolk.

Översättare? Dags att ansöka om auktorisation

Kan du översätta från till exempel arabiska, persiska eller turkiska till svenska? Då behövs du. Det råder stor brist på kvalificerade översättare inom många olika språk. Sök till Kammarkollegiets översättarprov och bli auktoriserad translator.

Tolkar du i pashto, mongoliska eller georgiska?

Från och med i höst erbjuder Kammarkollegiet tolkprov i flera nya språk för att möta samhällets behov av kvalificerade tolkar. Armeniska, georgiska, mongoliska, pashto och ukrainska blir nya provspråk.

Prov för speciell kompetens som rättstolk – sista ansökningsdag 31 oktober 2016

Måndagen den 31 oktober 2016 är sista ansökningsdag till provet för speciell kompetens som rättstolk. Tidpunkt för den skriftliga delen av provet är den 8 februari 2017.